Cách thi lấy bằng lái xe tại Hàn Quốc Cách thi lấy bằng lái xe tại Hàn Quốc

Nếu muốn trực tiếp lái xe tại Hàn Quốc thì phải thi lấy bằng hoặc phải có bằng lái xe quốc tế được cấp tại nướ...

Đọc thêm »

Lễ nghi trong ăn uống của người Hàn Quốc Lễ nghi trong ăn uống của người Hàn Quốc

Nhìn chung mọi phép tắc và lễ nghi trên bàn a ̆ n của ngu ̛ ời Hàn Quốc đều đo ̛ n giản ho ̛ n va ̆ n hóa phu ̛ o ̛ ng tây và tạ ̂...

Đọc thêm »

Lễ nghi trong ngôn ngữ tiếng Hàn Lễ nghi trong ngôn ngữ tiếng Hàn

Hàn Quốc ảnh hu ̛ ởng của nghi thức Nho giáo nên có phong tục kính trọng ngu ̛ ời lớn. Vì thế khi đứng tru ̛ ớc ngu ̛ ời...

Đọc thêm »

Tìm Việc Làm tại Hàn Quốc Tìm Việc Làm tại Hàn Quốc

Hiện nay số người muốn tìm việc làm tại Hàn Quốc cũng như người nước ngoài sau khi du học xong muốn ở lại làm việc tại Hàn Quốc hay ngườ...

Đọc thêm »
 
Top