Visa vào Hàn Quốc bao gồm: Visa thương mại, visa du lịch, visa kết hôn, visa du học, visa đi dự hội nghị, visa quá cảnh, visa đi khám chữa bệnh, visa lao động, visa thăm thân…Mỗi loại thị thực có những quy định cụ thể về thủ tục. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ 090-458-6965

Giá: Liên hệ
Thời gian làm: 
Loại visa:
Thời gian lưu trú:…ngày
Ghi chú:Hộ chiếu gốc còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng

Liên hệ: 090-458-6965

Công ty mời ( Công ty Hàn Quốc)
 
1.  Thư mời gốc, có đóng dấu của công ty, phải khớp với con dấu trên giấy xác nhận con dấu
( Bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời và bên được mời, thời gian, lý do, mục đích mời)

2.  Giấy bảo lãnh gốc, có đóng dấu của công ty, phải khớp với con dấu trên giấy xác nhận con dấu (có mẫu kèm theo - Letter of Guarantee )

3.  Giấy xác nhận về đăng ký kinh doanh (Mẫu đính kèm _ Xác nhận đăng ký kinh doanh)
( Có thể tải từ trang web của phòng thuế Hàn Quốc cấp trong vòng 3 tháng gần  ngày nộp hồ sơ )

4. Giấy xác nhận nộp thuế (mẫu đính kèm_ Certificate of Tax Payment)
(Có thể tải từ trang web của phòng thuế Hàn Quốc cấp trong vòng 3 tháng gần ngày nộp hồ sơ)

 5. Giấy xác nhận mẫu dấu pháp nhân, hoặc giấy xác nhận con dấu (trường hợp là công ty tư nhân) cấp trong vòng 3 tháng gần ngày nộp hồ sơ

 6. Lịch trình làm việc


 Công ty được mời (Công ty Việt Nam)

  1.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch tiếng Anh công chứng tư pháp nhà nước

 2.  Quyết định cử đi công tác, bản gốc tiếng Việt  kèm bản dịch tiếng Anh (không cần công chứng)

3.  Hợp đồng lao động bản sao tiếng Việt, kèm theo bản dịch tiếng Anh không cần công chứng  (nếu là hợp đồng song ngữ Anh - Việt thì nộp bản photo, không cần công chứng)

4. Bản photo Chứng từ làm ăn của hai bên, không cần công chứng ( nếu có )
* Trường hợp chưa có Chứng từ làm ăn, có thể sẽ phải nộp thêm Chứng từ đóng thuế của công ty

5.   Bản sao Chứng minh thư của người xin visa, không cần công chứng

6. Hộ chiếu gốc

7. Đơn xin visa theo mẫu (dán 1 ảnh nền trắng 4x6) 

* Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, lãnh sự sẽ yêu cầu phỏng vấn hoặc bổ sung giấy tờ nếu thấy cần thiết 

- Trường hợp đi nộp hộ phải có giấy tờ chứng minh quan hệ:

. Hợp đồng lao động bản gốc và chứng minh thư của người đi nộp hộ (trường hợp là đồng nghiệp)

. Sổ hộ khẩu bản gốc và chứng minh thư của người đi nộp hộ (trường hợp là người thân trong gia đình)
 
Top