Từ đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp đến thiết bị hiện đại và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, New Zealand là quốc gia thường được sinh viên tìm kiếm vì môi trường học tập an toàn và phong cách sống ngoài trời

Hệ thống giáo dục đại học của New Zealand được chia thành:

Đại học 

Có tám trường đại học công tại New Zealand tổ chức chương trình học đại học (cử nhân) và cao học. Các trường đại học thực hiện giảng dạy và nghiên cứu. Năm trong số các trường đại học này đã được liệt kê trong bảng xếp hạng các trường đại học danh tiếng nhất thế giới của tạp chí Times Higher Education năm 2013-2014.

Các Học viện Kỹ thuật và Bách khoa

New Zealand có 22 Học viện Kỹ thuật và Bách khoa. Các khóa học thường được căn cứ vào chương trình hướng nghiệp và kỹ năng, sắp xếp từ cấp chứng chỉ cho đến cấp đại học và cao học. 

Các học viện đào tạo và đại học tư thục: Số lượng các trung tâm đào tạo và trường đại học tư thục đang gia tăng đưa ra quyền lựa chọn học tập khác. Các trường này cấp chứng chỉ và văn bằng chuyên môn về các ngành học khác nhau bao gồm nghệ thuật, khách sạn, khoa học máy tính, quản lý chất lượng, du lịch sinh thái và các ngành khác. Có hơn 800 trường như vậy đã được đăng ký với Cục quản lý chất lượng văn bằng New Zealand (NZQA). Khoảng một phần tư các trường này được sở hữu và điều hành bởi Mãori.  

Các trung tâm đào tạo và trường đại học tư thục

Số lượng các trung tâm đào tạo và trường đại học tư thục đang gia tăng đưa ra quyền lựa chọn học tập khác. Các trường này cấp chứng chỉ và văn bằng chuyên môn về các ngành học khác nhau bao gồm nghệ thuật, khách sạn, khoa học máy tính, quản lý chất lượng, du lịch sinh thái và các ngành khác. Có hơn 800 trường như vậy đã được đăng ký với Cục quản lý chất lượng văn bằng New Zealand (NZQA). Khoảng một phần tư các trường này được sở hữu và điều hành bởi Mãori.

Đào tạo giáo viên

New Zealand được thế giới công nhận về tiêu chuẩn giáo dục hoàn chỉnh và giáo viên đạt chất lượng cao về đào tạo. Có sáu trường học được chính phủ tài trợ chuyên về đào tạo giáo viên. Hai trường hoạt động trong các trường đại học và bốn trường còn lại tổ chức các chương trình cộng tác với trường đại học tại địa phương. Các trường này đào tạo các giáo viên mầm non, tiểu học, trung học, trường đặc biệt và đại học.

Lĩnh vực đào tạo Anh ngữ: các trường Anh ngữ tư thục tổ chức các khóa học cho mọi lứa tuổi bao gồm các chương trình phiêu lưu, kinh doanh và học tập. Các khóa học phiêu lưu có sự cân nhắc về học phí Tiếng Anh và khuyến khích hoạt động lựa chọn của sinh viên. Còn có các khóa học Tiếng Anh về kinh doanh và các khóa học giúp sinh viên chuẩn bị thi IELTS. Phần lớn các trường đại học cũng tổ chức các khóa dự bị Đại học về Tiếng Anh hay các khóa học cơ bản.    

Wãnanga

Wãnanga là một thuật ngữ của trường đại học Mãori và trường học về phong tục tập quán Mãori, thông thường là được giảng dạy bằng tiếng Mãori. 094501828
 
Top