Mẫu đơn xin cấp visa (tiếng Anh + tiếng Hàn), tải vtại đây

Mẫu đơn bảo lãnh (form tiếng Anh), tải vtại đây
Mẫu giấy bảo lãnh tiếng Hàn, tải vtại đây
Mẫu thư mời (dành cho visa kết hôn F6-1 tiếng Hàn), tải vtại đây 
Nếu bạn không tải được file có thể liên h090-458-6965 để lấy form

Phòng lãnh sự - Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Việt Nam xin thông báo thay đổi một số nội dung sau
1. Thông báo về việc thay đổi các mẫu giấy tờ sau :
- MẪU ĐƠN XIN CẤP VISA ( áp dụng cho tất cả các loại visa)
- MẪU GIẤY BẢO LÃNH ( chỉ áp dụng cho visa C- 3, F6-1 )
- MẪU THƯ MỜI ( chỉ áp dụng đối với visa kết hôn - F6-1 )
*Thông báo này bắt đầu được thi hành từ ngày 15/06/2015. Tuy nhiên, đối với mẫu Đơn xin cấp visa cũ vẫn sẽ được sử dụng đến hết ngày 31/08/2015.
2. Đối với trường hợp được cấp mã số visa ( confirmation of visa issuance ) từ Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh Hàn Quốc, chỉ cần khai mục số 1, số 2 và số 12 trong MẪU ĐƠN XIN CẤP VISA MỚI


 
Top