1. Doulingo.com - Doulingo cung cấp cách học ngoại ngữ với các bài học về ngữ pháp và từ vựng.
2. Memrise.com - Học từ vựng thông qua việc lặp đi lặp lại.
3. Anki - Anki bao gồm các chương trình học tiếng anh qua các dạng thẻ flashcard.
4. BBC Languages - BBC cung cấp các bài học về ngữ pháp, từ vựng, trò chơi, hoạt động và các bài kiểm tra bằng 40 ngôn ngữ.
5. Livemocha.com - Các bài học online với hơn 35 ngôn ngữ.
6. Lang-8.com - học viết ngoại ngữ mà bạn đang học và sẽ có
người bản ngữ chữa lỗi sai cho bạn.

7. Babble.com - Học ngoại ngữ bằng cách xác định bản dịch chính xác.
8. Lingocracy.com - Chọn nội dung bạn muốn đọc và bạn sẽ ngay lập tức nhận được bản dịch và định nghĩa.
9. Babadum.com - Các trò chơi quiz về từ vựng.
10. InternetPolyglot.com - Các bài học và trò chơi học tiếng.
11. Verbling.com - Bạn dạy ai đó một ngoại ngữ, người ta sẽ dạy lại cho bạn một ngoại ngữ khác.
12. Interpals.net - Tìm một người bạn qua thư (email) và viết cho họ để học ngôn ngữ đó.
13. SharedTalk.com - Cộng đồng học tiếng trên toàn thế giới trao đổi cách học tiếng.
14. Coffeestrap.com - Học tiếng anh bằng cách gặp gỡ mọi người.
15. FSI Language Courses - Bài học ngoại ngữ được phát triển từ chính phủ Mỹ đã được công khai. Download nội dung và lặp lại theo băng.
16. GreatLanguageGame.com - Một trò chơi mà bạn có thể phân biệt giữa 80 ngôn ngữ khác nhau.
17. Forvo.com - Tìm phát âm chính xác trong hàng ngàn từ vựng của các ngôn ngữ khác nhau.
18. LyrnLang.com - Học từ vựng và các cụm từ bằng cách nghe các bài hát và xem lời dịch bài hát.
19. Lernu.net - Các bài học miễn phí và thông tin về các ngôn ngữ quốc tế từ Esperanto.
20. Chineasy.org - trang web cung cấp bài học và các nguồn học Tiêng Trung.

(Sưu tầm)
 
Top