1. Phát âm cơ bản giọng UK: 

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

2. Phát âm giọng Mỹ

https://www.youtube.com/user/sozoexchange

3. Học giao tiếp của Steve Ford: Luôn có phụ đề, giọng Mỹ chuẩn. 

https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal

4. Học giao tiếp như Steve Ford nhưng mà là giọng UK và văn hoá UK: 

https://www.youtube.com/user/duncaninchina

5. Học tiếng Anh giao tiếp qua các tình huống diễn thật: (thích hợp nếu bạn mới bắt đầu học Tiếng Anh)

https://www.youtube.com/user/SERLYMAR

6. Kênh có nhiều thầy cô giảng dạy và nhiều subcribers nhất: 

https://www.youtube.com/user/engvidenglish

(ST)
 
Top