Những kinh nghiệm học tiếng Hàn của thầy Lê Huy Khoa, chuyên gia số 1 về tiếng Hàn tại Việt Nam
1. Ngày nào cũng học, chỉ cần 10 phút.
2. Dịch, đọc, diễn tả, tìm hiểu tất cả những gì mình thấy xung quanh như quảng cáo, sản phẩm…
3. Hãy bứt đứt dây thần kinh xấu hổ khi luyện nói, đừng e ngại và hãy xác định không nói thì sẽ không bao giờ tiến bộ.
4. Biết sử dụng từ gốc Hán trong tiếng Hàn: 증권, 돌파, 담판, 준비, 공안 vv..
5. Hãy nắm bắt nguyên tắc ngữ pháp của tiếng Hàn: Chủ ngữ đầu tiên, vị ngữ cuối cùng
6. Áp dụng cấu trúc dịch ngược từ dưới lên
7. Lưu ý thành phần định ngữ của cấu trúc danh từ.
8. Hãy học thuộc một bài hát tiếng Hàn nào đó bất kỳ
9. Hãy học một ngày một câu giao tiếp đơn giản
10. Hãy nghe băng catxet hoặc tiếng Hàn nhiều như có thể
11. Áp dụng nguyên tắc: Sai thì nhớ lâu, cái của mình là tốt nhất
12. Đọc một quyển sách nào đó trước khi đi ngủ
13. Đọc to nếu có thể
14. Không thể đốt cháy giai đoạn.
15. Hãy ghi nhớ: học ngõại ngữ là bắt chước
16. Khi diễn tả, lưu ý sử dụng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả

 
Top