Danh sách các trường mỹ thuật và thiết kế hàng đầu của Nhật Bản, trong đó có 4 trường đầu tiên nằm trong Top 4 các trường đại học lớn của Nhật  1. Tokyo University of the Arts www.geidai.ac2. Tama Art University www.tamabi.ac.jp
3. Musashino Art University www.musabi.ac.jp/e-home
4. ICS College of Arts www.ics.ac.jp/en/
5. Takarazuka University of Art and Design www.takara-univ.ac.jp
6. Tokyo Polytechnic University (Faculty of Arts) www.t-kougei.ac.jp/arts/index
7. Kuwasawa Design School www.kds.ac.jp
8. Tokyo Design Academy www.tda.ac.jp
9. Kyoto City University of Arts www.kcua.ac.jp
10. Kyoto University of Art and Design www.kyoto-art.ac.jp

11. Osaka University of Arts www.osaka-geidai.ac.jp/geidai/english
 
Top