Đại sứ quán Israel mời các ứng viên đăng kí tham gia học bổng các khóa học ngắn hạn của Bộ ngoại giao Israel.1. Khóa học “Quản lí môi trường đối với các khu bảo tồn thiên nhiên”( Environmental Management of Nature Parks and Reserves)

Thời gian học: 27/11 - 13/12/2016.Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2016.
Chi tiết: http://bit.ly/park-manage2016

2. Khóa học “Dinh dưỡng trong môi trường biến đổi toàn cầu (Nutrition in a changing global environment)

Thời gian học: 21/11 - 15/12/2016.
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2016.
Chi tiết: http://bit.ly/nutrition2016


3. Khóa học "Xây dựng Cộng đồng bền vững- Lãnh đạo, giới và môi trường” (Building Sustainable communities: Leadership, Gender, and the Environment)

Thời gian học: 05 - 22/12/2016.
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2016.
Chi tiết: http://bit.ly/sustainablecommunities2016


4. Khóa học “Quản lí nông nghiệp xanh”(Agri-Green Management)

Thời gian học: 31/10 - 24/11/2016.
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2016.
Chi tiết: http://bit.ly/agrigreenmgt2016


5. Khóa học về “Kinh tế nông nghiệp: công cụ nâng cao năng lực cho phụ nữ nông thôn” (Agribusiness: A tool for the Empowerment of Rural Women)

Thời gian học: 14/11 - 05/12/2016.
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2016.
Chi tiết: http://bit.ly/agribiz4women2016


6. Khóa học “Giáo dục đặc biệt” (Special and Inclusive Education)

Thời gian học: 13/11 - 02/12/2016.
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2016.
Chi tiết: http://bit.ly/specialedu2016


7. Khóa học về “Phương pháp sư phạm mới cho giáo viên cao đẳng và đại học” (New pedagogies in the 21st century For Higher Education Teachers)

Thời gian học: 04 - 23/12/2016.
Hạn nộp hồ sơ: 05/10/2016.
Chi tiết: http://bit.ly/higher-edu2016


Khóa học về "Nông nghiệp và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu- góc nhìn từ Israel” (Agriculture and Environment in a Changing Climate - The Israeli Prospective) bị hủy và không tiếp tục nhận hồ sơ. Mong các bạn thông cảm. 

Chương trình chỉ dành cho những bạn đã có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trở lên, có bằng đại học chuyên ngành, học bổng không bao gồm vé máy bay.
Thông tin thêm, vui lòng liên hệ mashav@hanoi.mfa.gov.il 
Top