Để tránh tình trạng 'cháy túi' trước khi lương về hằng tháng, bạn có thể chọn trong 4 quy tắc sau để khởi đầu năm mới nhằm cải thiện khả năng quản lý tài chính và dần tích lũy được cho bản thân hay gia đình.

Theo Vnexpress
https://vnexpress.net/infographics/tien-cua-toi/4-quy-tac-tien-bac-giup-ban-du-da-ca-nam-3534364.html
 
Top