Điều kiện đi Xklđ Nhật Bản -  Tuyển liên tục xuất cảnh liên tục nhiều đơn hàng năm 2019 Điều kiện đi Xklđ Nhật Bản - Tuyển liên tục xuất cảnh liên tục nhiều đơn hàng năm 2019

Từ 01/11/2017 luật thực tập sinh kỹ năng của Nhật có hiệu lực: Tăng thời hạn hợp đồng lao động thành 5 năm, tăng thêm ngành nghề. Và từ ...

Đọc thêm »
 
Top